Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cenami oferowanych przez nas usług. Wykonujemy m.in. ozonoterapię, badanie USG, EKG, echo serca oraz zabiegi medycyny estetycznej.

 

Nazwa usługi Cena
Ozonowanie kończyn 80 zł/kończynę
Odtrucie alkoholowe
Dojazd poza miasto Płońsk 2zł/km
550 zł
Odtrucie alkoholowe
W niedzielę i święta oraz w godz 18:00-7:00. Dojazd poza miasto Płońsk 2zł/km
750 zł
Leczenie pijawkami Koszt wykonania zabiegu i środków opatrunkowych 50 zł
Leczenie pijawkami Każda przystawiona pijawka 20 zł
Badanie Holter EKG 180 zł
Badanie Holter ciśnieniowy ABPM 180 zł
Zabieg Operacyjnego Leczenia Stulejki 1800 zł
Skleroterapia - I zabieg  600 zł/1 noga
Skleroterapia - uzupełniająca  400 zł/1 noga
Wszycie Esperalu 700 zł
Wrastający paznokieć 400 zł
Usuwanie zmian skórnych, kaszaków od 400 zł 
Laserowe usuwanie żylaków ELVeS Radial

4500 zł/1 kończyna 

7500 zł/2 kończyny

 

Cennik – Komputerowe badanie stóp

 

Nazwa usługi Cena
Komputerowe badanie stóp 120 zł
Wykonanie wkładek 300 - 360 zł

Cennik konsultacji lekarzy specjalistów

 

Nazwa usługi Cena
Konsultacja dermatologiczna 200 zł
Konsultacja reumatologiczna 180 - 200 zł
Konsultacja kardiologiczna 300 zł
Konsultacja kardiologiczna + echo serca 450 zł
Konsultacja diabetologiczna 250 zł
Konsultacja urologiczna 250 zł
Konsultacja ortopedyczna 250 zł
Konsultacja neurologiczna 290 zł
Konsultacja endokrynologiczna 290 zł
Konsultacja endokrynologiczna + badanie USG 450 zł
Konsultacja endokrynologiczno-diabetologiczna 450 zł
Konsultacja u chirurga naczyniowego (bez badania USG) 250 zł
Konsultacja u chirurga naczyniowego (Z badaniem USG żył) 320 zł
Konsultacja u chirurga naczyniowego (Z badaniem USG żył i tętnic) 390 zł
Konsultacja spec.rehab. medycznej 200 zł
Nazwa usługi Cena
USG jamy brzusznej (wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona, nerki, układ moczowy) 220 zł
USG jamy brzusznej z oceną prostaty i zalegania moczu po mikcji 220 zł
USG tarczycy 220 zł
USG piersi z elastografią 220 zł
USG szyi (węzły chłonne, ślinianki) 220 zł
USG jąder (jądra, najądrza, naczynia powrózka nasiennego) 220 zł
USG obwodowych węzłów chłonnych (pachwinowe, pachowe, szyjne) 220 zł
USG tkanek miękkich z elastografią 220 zł
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 240 zł
USG Doppler żył kończyn górnych lub dolnych 240 - 340 zł
USG Doppler tętnic kończyn górnych lub dolnych 240 - 340 zł
Echo serca 280 zł
USG przezciemiączkowe  220 zł

 

Cennik badań laboratoryjnych

 

 Nazwa usługi Cena 
Albumina w surowicy 15 zł
Alfa-fetoproteina (AFP) 50 zł
ACTH- hormon adrenokortykotropowy 80 zł
a/CCP 100 zł
ALT-aminotransferaza alaninowa 13 zł
Amylaza w moczu 15 zł
Amylaza w surowicy 15 zł
APTT- czas kaolinowo- kefalinowy 18 zł
ASO (test ilościowy) 35 zł
ALLO - Pc odpornościowe- test przesiewowy 50 zł
Amylaza (AMYL) 20 zł
AST - aminotransferaza asparaginianowa 13 zł
ALP- fosfataza alkaliczna 19 zł
ANA- P/c przeciw jądrowe 120 zł
ANA2-P/c przeciw jądrowe 100 zł
ATG-P/c antytyreoglobulinowe 50 zł
ATPO- P/c przeciw peroksydazie tarczycowej 50 zł
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 23 zł
Badanie w kierunku adenowirusów, rota wirusów 55 zł
Białko całkowite 15 zł
Białko w moczu (BIALK-M) 15 zł
Badanie ogólne nasienia 55 zł
Bad. ogólne moczu + osad (MOCZ+OS/) 17 zł
Bad.w kier.pasożytów (1ozn.) (KA-PASY) 25 zł
Bad.w kier.Lamblii (LAMBLIE) 62 zł
Bad.w kier.krwi utajonej (KREW-UT) 50 zł
Białko w dobowej zbiórce moczu 15 zł
Białko w moczu 15 zł
Białko C-reaktywne (CRP-IL) 25 zł
Bilirubina całkowita (BIL-T) 15 zł
Bilirubina bezpośrednia (BIL-D) 20 zł
Borelioza – p/c IgG Western- Blot 200 zł
Borelioza – p/c IgM Western- Blot 200 zł
Borelioza p/c IgG 55 zł
Borelioza p/c IgM 55 zł
CA 125- marker nowotworu jajnika 55 zł
CA 19-9-marker nowotworu trzustki, wątroby 60 zł
CA 15-3-marker nowotworu piersi 70 zł
CA 72-4- marker nowotworu żołądka 150 zł
CA-50- market nowotworu przełyku 170 zł
Candida – antygen 120 zł
Całk.zdol.wiąz.żelaza 35 zł
CEA – antygen karcinoembrionalny 60 zł
Chlorki w surowicy 17 zł
Cholesterol całkowity 12 zł
CK- kinaza kreatynowa 20 zł
CK-MB-Kinaza kreatynowa – izoenzym sercowy 30 zł
CRP 23 zł
CMV- wirus cytomegalii p/c IgG 65 zł
CMV- wirus cytomegalii p/c IgM 65 zł
Cynk 120 zł
D-dimery 55 zł
Dobowa zbiórka moczu (DZM) 20 zł
Dehydrog. mleczanowa (LDH) 22 zł
Estradiol 40 zł
Ferrytyna 45 zł
Fibrynogen 20 zł
Fosfor w surowicy 13 zł
Fosfor nieorganiczny (P) 17 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP)  
FSH- folikulotropina 35 zł
FT3 30 zł
FT4 30 zł
Fosforan nieorg.w moczu (P-M) 18 zł
GGTP 19 zł
Glukoza 13 zł
Glukoza 1 godz.75g 13 zł
Glukoza w dobowej zbiórce moczu 15 zł
Glukoza w moczu 15 zł
Grupa krwi, Rh 50 zł
HbA1C -Hemoglobina glikowana 45 zł
Hbs p/c przeciw Hbs (WZW typu B) 39 zł
HCG-Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – Total 45 zł
HCV- p/c przeciw HCV ( WZW typu C) 50 zł
HDL cholesterol w surowicy 15 zł
HIV – wirus HIV test przesiewowy 55 zł
Homocysteina 80 zł
Helicobacter pylori w kale- antygen 65 zł
INR 15 zł
Kał na krew utajoną 35 zł
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 15 zł
Kreatynina w surowicy 13 zł
Kreatynina (KREA) 15 zł
Kwas moczowy w surowicy 12 zł
Kwas walproinowy ( Depakina) 60 zł
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen) 35 zł
LDH- dehydrogenaza mleczanowa 10 zł
LDL cholesterol bezpośredni zmierzony 17 zł
LH- luteotropina 35 zł
Lipidogram 45 zł
Lipaza (LIPAZA) 35 zł
Magnez w surowicy 15 zł
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 10 zł
Mocz- badanie ogólne 15 zł
Mocznik 15 zł
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej 15 zł
Morfologia 15 zł
Mikroalbuminuria (MIKRALB) 85 zł
Narkotyki zestaw - AMP, COC, THC, BZO, MOP (NARKOT) 95 zł
OB 10 zł
Odczyn Biernackiego (OB) 14 zł
Płytki krwi (PLYTKI) 25 zł
PRL- Prolaktyna 40 zł
Progesteron 40 zł
PTH-Parathormon 55 zł
Posiew moczu 45 zł
Potas 12 zł
Potas w surowicy 10 zł
Proteinogram 55 zł
PSA 55 zł
PSA wolne (FPSA) 85 zł
PT-czas protrombinowy 18 zł
Retikulocyty (RETI) 25 zł

RF-czynnik reumatoidalny ilość

35 zł
Rubella (rózyczka) IgG 50 zł
Rubella (rózyczka) IgM 65 zł
Sód w surowicy 12 zł
Testosteron 35 zł
Testosteron wolny 80 zł
Test Roma (TESTROM) 180 zł
TIBC-całkowita zdolność wiązania żelaza 25 zł
Transferyna 35 zł
Triglicerydy 17 zł
TSH 30 zł

Toxoplazma gondi-p/c IgG

50 zł

Toxoplazma gondi-p/c IgM

50 zł
Waller-Rose 15 zł
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 20 zł
Wapń całkowity w surowicy 15 zł
Wapń w moczu 15 zł
Witamina 25 (OH) D Total 55 zł
Witamina C w surowicy 190 zł
WR-Test kiłowy przesiewowy 20 zł
Żelazo w surowicy 15 zł

 

Cennik usług pielęgniarskich w gabinecie

 

Kroplówka+ lek własny
100 zł
Kroplówka ( PWE/Glukoza/0,9% NaCl)
150 zł
Założenie wenflonu+ iniekcja dożylna

100 zł

Zastrzyk domięśniowy

50 zł

Zastrzyk dożylny

70 zł

Zastrzyk podskórny

50 zł 

Wymiana cewnika (cewnik+worek -własny)

100 zł

Wymiana cewnika z zestawem (cewnik+ worek)

130 zł 

Pielęgnacja odleżyn
Cena uzależniona od wielkości rany oraz zużytych opatrunków
Usunięcie szwów +opatrunek
 100 zł
usunięcie klamer +opatrunek 160 zł
Zmiana opatrunku
 30 - 100 zł
Pobranie krwi w domu pacjenta (na terenie Płońska)
 70 zł
Odtrucie alkoholowe
 550 - 750 zł
Stawianie baniek ogniowych
 80 zł
EKG
 50 zł
Pomiar glukozy glukometrem
 10 zł
Ozonowanie kończyn (1 kończyna)
80 zł
Ozonowanie jam ciała (dopochwowo, doodbytniczo, docewkowo)
100 zł
Płukanie portu naczyniowego z założeniem igły Hubera (pacjent ma własną igłę i opatrunek)
150 zł
Płukanie portu naczyniowego z założeniem igły Hubera (cena obejmuje pełen zestaw- igła+opatrunek)  200 zł

Usługi pielęgniarskie z dojazdem do pacjenta

 

Do ceny usługi należy doliczyć koszt dojazdu 2zł/km

 

Kroplówka z elektrolitów ( PWE) 250 zł
Kroplówka z glukozy 250 zł
Kroplówka z 0,9% NaCl 250 zł
PWE+ glukoza 400 zł
PWE + 0,9% NaCl 400 zł
PWE+ gulkoza +0,9 % NaCl 500 zł
PWE+ Vitamina C 15g 400 zł
PWE+ Vitamina c 25g 500 zł

 

PWE + glukoza + vitamina C 15 g

600 zł

PWE +glukoza +vitamina C 25 g

700 zł

Zastrzyk domięśniowy

100 zł

Zastrzyk dożylny

150 zł

Zastrzyk podskórny

100 zł

Kroplówka p/bólowa

250 zł

Kroplówka rozkurczowa

250 zł

 

Kroplówka p/gorączkowa

250 zł

Kroplówka p/wymiotna 250 zł

Cennik badań laboratoryjnych -  panel alergologiczny

PANELE ALERGENÓW met. POLYCHECK Cena
Panel alergenów insektów – 5 alergenów met. Polycheck
Pszczoła, Osa, Szerszeń, Komar, Meszka.
160 zł
Panel alergenów mleka – 5 alergenów mleka + gluten met. Polycheck
Mleko, Alfa-laktoglobulina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA, Gluten.
160 zł
Panel rekombinantów pyłków - 6 alergenów met. Polycheck
Tymotka łąkowa (pyłki): rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7, rPhl p 12, Brzoza (pyłki): rBet v1, rBet v2.
140 zł
Panel alergenów – antybiotyki – 10 alergenów met. Polycheck
Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxycillin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin, Erythromycin.
220 zł
Panel alergenów wziewnych I – 10 alergenów met. Polycheck
Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Oliwka, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Ambrozja, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej.
160 zł
Panel alergenów wziewnych II – 10 alergenów met. Polycheck
D.pteronyssinus, D.Farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek owcy, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata.
160 zł
Panel alergenów wziewnych III – 10 alergenów met. Polycheck
Brzoza, 6 traw – mix, żyto, Bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Pies, Kot, Pióra – mix, Cladosporium herbarum + Alternaria alternata.
160 zł
Panel alergenów pokarmowych III – 10 alergenów met. Polycheck
Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Bos d 8, Kazeina, Soja, Ryż, Kakao, Jabłko, Marchew, Mąka-mix (mąki ze zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, owies).
160 zł
Panel alergenów pokarmowych IV – 10 alergenów met. Polycheck
Orzech ziemny, Sezam, Wieprzowina, Kurczak, Wołowina, Dorsz, Owoce cytrusowe-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), Seler, Brzoskwinia, Pomidor.
160 zł
Panel alergenów atopowych – 20 alergenów met. Polycheck
Mleko, α-laktalbumina, β-laktoglobulina, Kazeina, (BSA) Surowicza albumina wołowa, Białko i żółtko jaja kurzego, Soja, Mąka – mix (pszenica, żyto, jęczmień, owies), Kurczak, Ryż, Banan, Wieprzowina, Wołowina, Drożdże, Roztocza kurzu – mix(D. pteronyssinus, D. farinae), Pleśnie – mix(C.herbarum, A. alternata), Pyłki drzew późnych, Pyłki drzew wczesnych, 6 traw – mix(tymotka łąkowa, Kłosówka, kupkówka pospolita, Rajgras angielski, Wiechlina łąkowa, Kostrzewa łąkowa), IgE całkowite.
230 zł
Panel alergenów pediatryczny – 20 alergenów met. Polycheck
Orzech ziemny, Mleko, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Ziemniak, Marchew, Dorsz, Soja, Jabłko, Mąka pszenna, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Cladosporum herbarum, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek bylicy, Tymotka łąkowa, Aspergillus fumigatus.
230 zł
Panel alegrgenów wziewnych - 20 alergenów met. Polycheck
Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporidium herbarum, Penicilium notatum, Altenaria tenuis.
230 zł
Panel alergenów wziewnych - 30 alergenów metodą Polycheck
Pyłek cyprysu, Pyłek leszczyny, Pyłek jesionu, Pyłek dębu, Pyłek oliwki, Pyłek brzozy, Pyłek żyta, Pyłek owsa, Pyłek wiechliny łąkowej, Pyłek tymotki łąkowej, Pyłek pszenicy, Pyłek kupkówki, Pyłek conodonu palczastego, Pyłek babki lancetowatej, Pyłek komosy, Pyłek parietarii, Pyłek ambrozji, Pyłek bylicy, Naskórek kota, Naskórek psa, Naskórek konia, Alternarnia alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Blomia tropicalis, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Lateks, Karaluch, CCD.
250 zł 
Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polycheck
Mleko, α-laktalbumina, β-laktoglobulina, Kazeina, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Dorsz, Orzech ziemny, Kakao, Soja, Jabłko, Marchew, pomidor, mąka – mix (pszenica, żyto, jęczmień, owies), kurczak, cytrusy – mix(cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw – mix(tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, naskórek psa, naskórek kota, Cladosporum herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, pyłek leszczyny, pyłek brzozy, pyłek bylicy, CCD.
250 zł
Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck
Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Soja, Jabłko, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia.
230 zł
Panel alergenów pokarmowych - 30 alergenów metodą Polycheck
Pomidor, Awokado, Banan, Owoce cytrusowe-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), Kiwi, Orzech ziemny, Orzech laskowy, Groch, Soja, Seler, Wołowina, Kurczak, Wieprzowina, Małż, Krewetka, Krab, Tuńczyk, Dorsz, Czosnek, Cebula, Drożdże, Sezam, Ryż, Kukurydza, Mąka pszenna, a-laktoalabumina, ß-laktoglobulina, Kazeina, Białko jaja kurzego, CCD.
250 zł

 

Istnieje możliwość wykonania szeregu innych specjalistycznych badań. Zadzwoń i dowiedz się o badanie , które cię interesuje.

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Od dnia 30.11.2022 roku wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:

  1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,31 zł,
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,43 ,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,46 zł.