791 420 180 biuro@ozonclinic.pl

Lista lekarzy – gabinet w Płońsku

lek. Tomasz Jarowicz

lek. Tomasz Jarowicz

DERMATOLOG

Specjalista drugiego stopnia w zakresie dermatologii. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Szpitalu w Szczecinie na oddziale dermatologii dorosłych oraz dziecięcej.

Obecnie zatrudniony na stanowisku ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku na oddziale dermatologii.

Pasjonuje się dermatologią dziecięcą.

lek. GERARD GROTTHUSS

lek. GERARD GROTTHUSS

UROLOG

Dr Gerard Grotthuss jest doświadczonym specjalistą w zakresie urologii. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób układu moczowego i gruczołu krokowego (prostaty).

Leczy wszystkie choroby związane z układem moczowo-płciowym takich jak :stany zapalne, nietrzymanie moczu, infekcje, impotencję, nowotwory, zaburzenia funkcji. Zajmuje się leczeniem zarówno mężczyzn jak i kobiet. Od 10 lat pracuje na Oddziale Urologii w Międzyleskim Specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Od 2 lat jest Zastępcą Kierownika Oddziału Urologii.

Doświadczenie i kwalifikacje

Leczę wszystkie choroby związane z układem moczowo-płciowym takich jak :stanów zapalnych, nietrzymania moczu, infekcji, impotencji, nowotworów, zaburzenia funkcji). Zajmuję się leczeniem zarówno mężczyzn jak i kobiet. Od 10 lat pracuję na Oddziale Urologii w Międzyleskim Specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Od 2 lat jestem Zastępcą Kierownika Oddziału Urologii.

Specjalizacje: Urologia

  Ukończone szkoły:

 • 1993-1999 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • 2009 – uzyskuje tytuł Specjalisty w urologii z najlepszym wynikiem w Polsce.
dr n. med. Przemysław Dul

dr n. med. Przemysław Dul

RADIOLOG

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w SPZZOZ w Płońsku

Lek. Józef Lisowski

Lek. Józef Lisowski

Chirurg naczyniowy, Flebolog

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pracuje w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie specjalizuje się w chirurgii naczyniowej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym schorzeń układu naczyniowego.

dr Piotr Maciszewski

dr Piotr Maciszewski

Specjalista Ortopeda Traumatolog

Doktor Piotr Maciszewski to Specjalista Ortopeda Traumatolog Narządu Ruchu.
Swoje doświadczenie zdobył pracując w Mazowieckim Centrum Urazowym na
Oddziale Ortopedii i Traumatologii CSK MON przy ulicy Szaserów w Warszawie.
W trakcie specjalizacji zrealizował liczne kursy doskonalące w tym kursy
USG dotyczące narządu ruchu.
Uczestnik studiów doktoranckich WIM.
W 2015 roku zakończył szkolenie specjalizacyjne.
Obecnie pracownik Oddziału Traumatologii Narządu Ruchu Dziecięcego Szpitala
Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dominującym przedmiotem pracy klinicznej pozostaje leczenie obrażeń narządu
ruchu, w tym urazów przeciążeniowych wywołanych między innymi uprawianiem
sportu.
W obszarze zawodowego zainteresowania nieustannie pozostaje leczenie
chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu oraz wynikających z nich różnego
rodzaju zespołów bólowych.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania Pana Maciszewskiego jest
problem niezborności stawu rzepkowo – udowego, związany z przewlekłym
bólem oraz dysfunkcją kolana.
Konsultuje pacjentów powyżej 2. roku życia

Staże:
– Staż specjalizacyjny Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie 2009 – 2015 r.
– Staż naukowy na Uniwersytecie Medycznym Charite w Berlinie 2006 r.
– Staż podyplomowy 109 Szpital Wojskowym w Szczecinie 2009 r.
– Staż naukowy w Bonn (Center of Advanced European Studies and Research)
2005 r.

Choroby:
– ból kolana
– złamania
– ból biodra
– zwyrodnienie stawów
– urazy
Edukacja
– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Znajomość języków:

– angielski

dr Agnieszka Głowacka

dr Agnieszka Głowacka

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Oferuje:

– Badanie podmiotowe i przedmiotowe

– Analizę zdjęć RTG, MRI, TK

– Stawianie diagnozy

– Planowanie procesu rehabilitacji w oparciu o:

 1. kinezyterapię
 2. terapię manualną w modelu holistycznym (m.in. mobilizacje uciskowe, igłoterapię, techniki odruchowe, techniki biomechaniczne)
 3. kinesio tapying
 4. fizykoterapię
 5. farmakoterapię
 6. Nadzór nad przywracaniem pacjenta do optymalnej sprawności psychoruchowej
 7. Instruktaż zachowań profilaktcznych i ćwiczeń w domu

Zajmuję się schorzeniami:

– Ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa,

– Stany po leczeniu operacyjnym kręgosłupa

– Choroba zwyrodnieniowa

– Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu

– Stany po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach

– Stany po zabiegach endoprotezoplastyki, artroskopi itp.

– Choroby reumatologiczne

– Schorzenia neurologiczne (m.in. udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, stwardnienie rozsiane, polineuropatia)

– Schorzenia wieku dziecięcego (wady postawy, skoliozy, choroba Scheuermanna, mózgowe porażenie dziecięce)

Krzysztof Tomiński

Krzysztof Tomiński

Mgr Rehabilitacji

Zakres działalności firmy:

 • diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
 • badanie komputerowe stóp
 • projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych – ortez stóp
 • rehabilitacja schorzeń narządu ruchu

Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie zarządzania – SGH Warszawa

Studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego – Warszawa

Kursy i szkolenia:

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie,
Instytut McKenziego Polska w Poznaniu

Koncepcja PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,  Reha Plus w Warszawie

szkolenia z zakresu ortopedii, Centrum Edukacyjne CEMED(przy Carolina Medical Centre)
w Warszawie

 

Z mojej oferty skorzystało już wielu pacjentów i sportowców: piłkarzy ręcznych Wisły Płock,  zawodników Płockiego Towarzystwa Triathlonu DELTA, TKKF. Współpracuję z lekarzami różnych specjalności z Płocka, Łodzi i Warszawy.

Na co dzień pracuję w przychodni:

Medic Park – ul.Kolegialna 18 , Płock

Centrum Medyczne Damiana – ul Cybernetyki 7b, Warszawa

Lecznica Św.Łukasza – ul.Piłsudskiego 30, Konstancin Jeziorna

dr. Anna Matczak

dr. Anna Matczak

Radiolog

Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu skończyła w 2013r. Ukończyła specjalizację z zakresu radiologii w Zakładzie Radiologii w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie oraz w szpitalu w Płońsku.

Europejski Egzamin specjalizacyjny EDiR zdała w Wiedniu w 2019r.

Dr n. med. Radosław Piątkowski

Dr n. med. Radosław Piątkowski

Kardiolog

Wykształcenie/osiągniecia

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Wieloletni pracownik na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Specjalista kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2010 roku na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej zastosowania echokardiografii obciążeniowej w kwalifikacji chorych z wadą mitralną do operacji kardiochirurgicznych.

Jest autorem/współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, wykładowcą na wielu konferencjach i warsztatach naukowych.

Współautor kilku podręczników z kardiologii. Współredaktor 14 wydawnictw multimedialnych z zakresu echokardiografii.

 Laureat 10 nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Posiada akredytację indywidualną II stopnia Sekcji ECHO Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (nr EAI 290/2014).

Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej m.in. wad serca, kardiomiopatii i niewydolności serca.

Opis Specjalizacji

kardiologia (2011), choroby wewnętrzne (2006)

Członkostwo

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

 Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 Od wielu lat członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zainteresowania zawodowe

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów kardiologicznych, głównie z chorobą wieńcową, wadami serca oraz z nadciśnieniem tętniczym.
Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej m.in. wad serca, kardiomiopatii i niewydolności serca. Wykonuje badania echo: przezklatkowe, przezprzełykowe, próby dobutaminowe, echo wysiłkowe, jak również badania śródzabiegowe.
Od 2005 roku wykładowca i prowadzący zajęcia na warsztatach echokardiograficznych organizowanych przez Klinikę Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główne miejsce pracy

I Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarz udziela porad również w języku

Angielskim

lek. Michał Lis

lek. Michał Lis

Endokrynolog, Diabetolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydziału Prawa Medycznego. Specjalista Chorób Wewnętrznych oraz Specjalista Endokrynologii. W trakcie specjalizacji z Diabetologii.
Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. W trakcie przewodu doktorskiego.
W latach 2010-2012 pracował w Oddziale Kardiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów Świętego Jana Bożego w Łodzi zdobywając szerokie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia oraz licznymi schorzeniami kardiologicznymi. Obecnie pracownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.
Zdobyte doświadczenie pozwala na pełne, wielospecjalistyczne spojrzenie na pacjenta oraz wybór terapii łączącej wieloproblemowość współistniejących schorzeń .

Edukacja

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Specjalizacje

 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
Lek. Katarzyna Radecka Kołcz

Lek. Katarzyna Radecka Kołcz

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.

Absolwentka II wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.

Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (www.jakleczycotylosc.pl).

 Leczone choroby: 

 • cukrzyca typu1, cukrzyca typu2, cukrzyca ciążowa, inne typy cukrzycy, powikłania cukrzycy
 • nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe,choroby wewnętrzne
 • otyłość, opieka nad ciężarnymi z cukrzycą ciążową i przedciążową
 • diagnostyka i leczenie stanów przedcukrzycowych
 • diagnostyka i leczenie insulinooporności, hypoglikemia reaktywna
 • konsultacje diabetologiczne kierowców.

dr n med. Bolesław Dul

KARDIOLOG

Lek. Hanna Dul

REUMATOLOG, INTERNISTA, LEKARZ RODZINNY

OzonClinic Płońsk

ul. Młodzieżowa 31N

09-100 Płońsk

+48 791 420 180 

biuro@ozonclinic.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00 – 18:00
Wtorek: 9:00 – 18:00
Środa: 9:00 – 18:00
Czwartek: 9:00 – 18:00
Piątek: 9:00 – 18:00
Sobota: Nieczynne

Ozonclinic Płońsk

Chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić na konsultację ?