Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi to możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz nas, czego nie widzimy i z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy.

"Krew to osobliwy płyn"(Faust, Goethe)

Badanie żywej kropli krwi to technika badawcza służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Metoda oparta na badaniu żywej, nieutrwalonej próbki krwi ma już długą historię. Od 1901 roku metodą tą diagnozowano kiłę (syfilis) poprzez stwierdzenie obecności krętków bladych we krwi poddanej analizie. Ogromny postęp rozwoju techniki, jaki obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu latach, m.in. w konstrukcjach nowoczesnej aparatury analityczno-diagnostycznej, spowodował wzrost zainteresowania opisywaną metodą diagnozowania w aspekcie oceny stanu odżywienia i równowagi metabolicznej organizmu. W Polsce, mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, niezmienionej odczynnikami chemicznymi, jest nowością. Na świecie: w USA, Niemczech, Anglii, a także innych krajach metoda ta jest dobrze znana i od dawna stosowana do oceny stanu homeostazy naszego organizmu. Na ten temat istnieje już wiele publikacji.

Przebieg badania

Badanie polega na mikroskopowym obrazowaniu kropli krwi pobranej z opuszki palca w sposób praktycznie bezbolesny. Następnie pobrana kropla krwi oceniana jest pod mikroskopem , z wykorzystaniem zmiennych powiększeń od 100x do 1600x. W trakcie prowadzonej analizy preparatu, zainteresowany ma możliwość obserwacji własnej krwi na ekranie komputera

Co ocenia badanie mikroskopowe żywej krwi?

Cholesterol
Agregacja i kryształy kwasu moczowego
Grzyby
Rulonizacja
Niestrawione białko
Toksyna pasożyta
Niestrawione tłuszcze
Kryształ soli fosforowo-wapiennej

Przygotowanie do badania

24 godziny przed badaniem nie spożywać alkoholu. W dniu badania nie pijemy kawy i 2 godziny przed badaniem nie spożywamy posiłku. Ok. 30 min. przed badaniem wypijamy ok. 0,5 litra wody.

Czego nie można określić badając żywą kroplę krwi?

W świeżej kropli krwi nie można określić grupy krwi, poziomu glukozy, stopnia kwasowości i innych parametrów badanych aparaturowo.

Co jest zalecane po badaniu?

W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości udzielane są wskazówki i porady. Wynik przeprowadzonego badania umożliwia przede wszystkim ukierunkować leczenie oraz skierować na konsultacje do lekarzy specjalistów z dziedzin: internisty pierwszego kontaktu, endokrynologa, dietetyka.

Ponadto proponuj się wspomaganie bieżącej kuracji lub procesu rehabilitacyjnego przy wykorzystaniu: suplementacji, zioło terapii i fitoterapii, oraz profilaktykę mającą na celu ustabilizowanie właściwej proporcji prawidłowych procesów funkcjonowania organizmu, czyli przywrócenie stanu homeostazy.

UWAGA:

Mikroskopowa analiza żywej kropli krwi wymaga powtórnej kontroli min. po jednym miesiącu od badania.